Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

 

 

Hệ Thống Xe Máy Hoàng Cầu cam kết thu thập, quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ hoạt động kinh doanh của mình một cách đúng đắn theo quy định pháp luật.

 

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên Website bao gồm:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Mục đích: để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kí, mật khẩu và email của mình.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ sử dụng để phục vụ các mục đích chăm sóc khách hàng và giải quyết các câu hỏi, thắc mắc hay các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Hệ Thống Xe Máy Hoàng Cầu sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi:

 • Ban quản trị website
 • Cửa hàng chịu trách nhiệm giao hàng cho khách hàng.
 • Khách hàng sở hữu thông tin cá nhân đó.
 • Các cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (Khi được yêu cầu).

 

5. Cách chỉnh sửa dữ liệu thông tin

Trong trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng qua Hotline: 1900636667 hoặc email cskh.xemayhoangcau@gmail.com . Mọi yêu cầu từ khách hàng sẽ được hỗ trợ giải đáp trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hỗ trợ (tính theo ngày làm việc, ngoại trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết).

 

6. Cam kết khác:

 • Ngoại trừ các đối tượng thông tin nêu tại Mục 4 bên trên, Hệ Thống Xe Máy Hoàng Cầu không cung cấp Thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.
 • Hệ Thống Xe Máy Hoàng Cầu cam kết đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện, và cập nhật kịp thời các thông tin trong quá trình thu thập, sử dụng và chuyển giao các thông tin đó.

 

 

Facebook Youtube
backtotop