Giỏ hàng

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH CÓ PHẢI LÀ SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TỪ 15/8/2023 THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT CỦA BỘ GTVT?

Biển số định danh có phải là số căn cước công dân từ 15/8/2023?

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ:

Biển số định danh

Có thể thấy, biển số định danh là biến 5 số với các ký hiệu chữ và số giống như trước đây, chỉ khác là biển số này sẽ được quản lý bằng mã định danh của chủ xe.

Biển số định danh sẽ áp dụng với biển 5 số hiện hành. Nếu người dân đang sử dụng biển 3 số, 4 số có nhu cầu sẽ được cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân.

Đơn giản hơn, biển số định danh được hiểu là cách quản lý biển số theo mã định danh cá nhân của chủ biển số đó. Nếu đăng ký biển số là 5 số trước ngày 15/8/2023 thì biển số đó là biển số định danh của chủ xe.

Trong khi đó, Số căn cước công dân hay ( số định danh cá nhân) là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Đồng nghĩa với việc, biển số định danh không phải là dùng mã định danh cá nhân trên căn cước công dân để quản lý biển số phương tiện.

Biển số định danh có phải là số căn cước công dân từ 15/8/2023?

Thủ tục đăng ký xe lần đầu từ 15/8/2023

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thủ tục đăng ký xe lần đầu từ 15/8/2023 như sau:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký xe thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư này; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe và nộp các giấy tờ quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

- Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

+ Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác;

+ Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

- Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

- Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này) tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

 

 

Facebook Youtube
backtotop