Giỏ hàng

Thay đổi những thông tin gì trên GPLX thì phải làm thủ tục đổi?

Trên giấy phép lái xe có những thông tin lên quan đến người được cấp, vậy trường hợp những thông tin này thay đổi, việc đổi giấy phép được quy định như thế nào?

Những quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hiện nay được điều chỉnh bởi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 38/2019/TT-BGTVT). Theo đó, những trường hợp phải cấp đổi giấy phép lái xe quy định tại Điều 37 Thông tư 12 bao gồm:

“2. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.

3. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

4. Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.”

Theo quy định nêu trên, chỉ có trường hợp thông tin về năm sinh, họ tên, tên đệm ghi trên giấy phép có sự thay đổi so với chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấp phép sẽ giải quyết việc thay đổi.

Từ đó có thể suy ra những trường hợp phổ biến phải đổi giấy phép lái xe khi thay đổi thông tin:

- Thay đổi tên, họ.

- Đính chính lại ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh

Khi thay đổi hộ khẩu, người dân sẽ không cần thiết phải thay đổi giấy phép lái xe.

Trường hợp công dân đến nước khác cư trú và có giấy phép lái xe của quốc gia đó cấp nhưng vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam, khi trở về nước người đó được đổi giấy phép lái xe tương ứng với giấy phép lái xe được cấp ở quốc gia khác. (Điểm i Khoản 5 Điều 37 Thông tư 12)

Trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam, khi trở về nước có thể thực hiện thủ tục cấp bằng lái xe mới như đối với người nước ngoài, hoặc đổi giấy phép lái xe tương ứng với giấy phép lái xe được cấp ở nước ngoài (Điểm g Khoản 5 Điều 37 Thông tư 12)

Nguồn: Thư viện pháp luật

Facebook Youtube
backtotop